P   R   E   Z   E   N   T   Á   C     I   A     S   P   O   L   O   Č   N   O   S   T   I     CELFIA s.r.o.

kávové automaty  |  potravinové automaty  |  výdajníky vody  |  Nestlé Vending  |  SICAD priemyselné lepenie  |  water+more filtrácia  |  SandenVendo mincovníky  |  KONTAKT 
   
srdečne vitajte

   
Ste na stránkach venovaných predajným automatom.

Od roku 1995 Vám ako certifikovaný partner renomovaných firiem:

 • Rheavendors (automaty)
 • Barry Callebaut (kakaové zmesy)
 • Nestlé (náplne pre automaty)
 • DEK (rozpustná káva)
 • SICAD (priemyselné lepenie)
 • SandenVendo (mincovníky)

  ponúkame odborný servis, nízkoporuchové stroje a kvalitné komponenty tak, aby sme boli prínosom aj vášmu podnikaniu. •  
    © celfia 2012